Motie

Motie van de leden El Yassini en Beertema over het enkel accorderen van keuzedelen waarvan de examinering op orde is

Download Download

Indieners