Motie

Gewijzigde motie van het lid Ronnes c.s. over een vrijstelling van de markttoets (t.v.v. 35036-19)

Download Download

Indieners