Motie (gewijzigd/nader)
Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

Gewijzgde motie van de leden Van Raan en Wassenberg over afwegingen rondom vraag en aanbod van biomassa (t.v.v. 32813-294)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FvD 2
Tegen
PVV 20