Motie

Motie van het lid Özdil c.s. over instemmingsrecht voor studenten over bindend studieadvies

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

05-07-2019
31288-773Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk