Statenpassage

Motie : Motie van het lid Özdil c.s. over instemmingsrecht voor studenten over bindend studieadvies

Download

Indieners

  • Indiener
    Z. Özdil, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid
  • Medeindiener
    F.W. Futselaar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31288-773 Onderzoek werking bindend studieadvies in de praktijk

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Toegankelijkheid en kansengelijkheid binnen het hoger onderwijs (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45