Motie

Motie van de leden Pieter Heerma en Van Weyenberg over het gebruik van uitzendconstructies zonder rechtenopbouw

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-05-2020
35359-3Reactie op de initiatiefnota «Actieplan Arbeidsmigratie» van de leden Segers en Marijnissen

13-05-2019
29544-914Contracting en voortgang verkenning naleving Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi)

21-03-2019
17050-575Stand van zaken van het SNA-keurmerk