Statenpassage

Motie : Motie van de leden Rog en Van Meenen over afschaffen van de rekentoets in het voortgezet onderwijs

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 83
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
CDA 19
D66 19
SP 14
GroenLinks 14
PvdA 9
PvdD 5
DENK 3
Tegen
VVD 33
PVV 20
ChristenUnie 5
50PLUS 4
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de toekomst van rekenen in het vo en mbo (Kamerstuk 31332-99)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31332-99 Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VAO Toekomst van het rekenen in vo en mbo (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Toekomst van rekenen in het vo en mbo

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10