Motie

Motie van het lid Voordewind c.s. over steun zoeken voor een oproep aan Turkije om Noord-Syrië niet binnen te vallen

Download Download

Indieners