Motie

Motie van het lid Voordewind c.s. over steun zoeken voor een oproep aan Turkije om Noord-Syrië niet binnen te vallen

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.