Motie : Motie van het lid Van den Berg over een wettelijke basis voor gegevensuitwisseling tussen zorgverleners

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15