Brief regering
Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020

Uitvoering van de motie van het lid Middendorp c.s. over tussentijdse verkiezingen in gemeenteraden

Download Download

Ondertekenaars