Motie : Motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Rob Jetten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Jesse Klaver, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.F. Asscher, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  T. Kuzu, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  M.L. Thieme, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K.H.D.M. Dijkhoff, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-VII-148 Reactie op verzoek commissie over de informatie- en werkafspraken tussen de Tweede Kamer en het kabinet

Indiener M. Rutte, minister-president

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35752-6 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener V.A. Bergkamp, Voorzitter van de Tweede Kamer

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35752-4 Verslag

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief Kamer

35752-3 Begrotingstoelichting bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35752-2 Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten (herdruk)

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief Kamer

35752-1 Geleidende brief bij de Raming der voor de Tweede Kamer in 2022 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

Indiener K. Arib, Voorzitter van de Tweede Kamer

Brief regering

35570-VII-88 ROB-advies Goede ondersteuning, sterke democratie

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsappreciatie review gefaseerd renoveren Binnenhof van BBC Bouwmanagement

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Brief regering

35570-VII-84 Uitvoering begrotingen 2020 BZK, Staten-Generaal en Overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de vijfde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-103)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-103 Vijfde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag van een schriftelijk overleg

34293-95 Verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan stas BZK- verzoek om beargmenteerd aan te geven wat hij nog kan doen om de gewijzigde motie Bisschop c.s. over inrichten oude vergaderzaal

Indiener C.J.M. Roovers, griffier

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de vierde rapportage Renovatie Binnenhof (Kamerstuk 34293-94)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

34293-94 Vierde rapportage Renovatie Binnenhof

Indiener R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35300-IIA-8 Uitwerking van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35300-VII-9 Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

35300-49 Dekking van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Begroting Staten-Generaal (35300 IIA)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie voor Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Financiën decentrale overheden en versterking lokaal bestuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middag vergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00