Statenpassage

Motie : Motie van de leden Van Toorenburg en Van Wijngaarden over onderzoeken of in het buitenland gesloten kindhuwelijken in Nederland niet erkend kunnen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Jeroen van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

33836-55 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 december 2019, over personen- en familierecht

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

33836-47 Voortgang adoptie en ouderschap

Indiener S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Debat over huwelijkse gevangenschap

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Personen- en familierecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20
Naar boven