Motie : Motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 90
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Tegen
PVV 20 Voor
CDA 19 Tegen
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Tegen
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Tegen
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

35925-VI-159 Haalbaarheidsstudie kwantitatief onderzoek klassenjustitie

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

35925-VI-135 Verslag van een schriftelijk overleg inzake hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid (Kamerstuk 35925-VI-132)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

29279-699 Onderzoeken klassenjustitie strafrechtketen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35570-VI-113 Onderzoek klassenjustitie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35000-VI-123 Informatie over opzet onderzoek klassenjustitie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

35000-VI-98 Uitvoering van de motie van het lid Van Nispen over een onderzoek naar klassenjustitie

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag van een algemeen overleg

31753-174 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 23 januari 2019, over gesubsidieerde rechtsbijstand

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

31753-158 Verslag van een schriftelijk overleg over contouren herziening stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Procedures en brieven (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14

Hoofdlijnen beleid Ministerie van Justitie en Veiligheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10