Motie

Motie van de leden Markuszower en De Graaf over terugdraaien van de voordracht voor een nieuwe Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

Download Download

Indieners