Statenpassage

Motie : Motie van het lid Bruins Slot c.s. over experimenteerruimte in voorbeeldregio's

Download

Indieners

 • Indiener
  H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  A.E. Diertens, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid
 • Medeindiener
  Lisa Westerveld, Kamerlid GroenLinks

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 130
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 33 Voor
PVV 20 Tegen
CDA 19 Voor
D66 19 Voor
GroenLinks 14 Voor
SP 14 Voor
PvdA 9 Voor
ChristenUnie 5 Voor
PvdD 5 Voor
50PLUS 4 Voor
DENK 3 Voor
SGP 3 Voor
FVD 2 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

30234-275 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2021, over Sportbeleid

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Brief regering

30234-264 Ontwikkelingen in de sport van het afgelopen half jaar en contouren van de toekomst van de sport in Nederland

Indiener T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Lijst van vragen en antwoorden

30234-214 Lijst van vragen en antwoorden over de update implementatie Sportakkoord

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de update implementatie Sportakkoord (Kamerstuk 30234-211)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

30234-211 Update implementatie Sportakkoord

Indiener B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg

Activiteiten

Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Update implementatie Sportakkoord - 30234-211

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Sportbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Sportbeleid (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Sportbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:41