Motie (gewijzigd/nader)
Vaststelling van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2018

Gewijzigde motie van het lid Becker over voldoende toerusting van het CBF (t.v.v. 34775-XVII-63)

Download

Ondertekenaars