Motie : Motie van de leden Sneller en Snels over het tegengaan van excessen bij niet-bancaire kredietverlening

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Joost Sneller, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32545-122 Onderzoeksrapport niet-bancaire kredietverlening

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

32013-232 Verslag van een schriftelijk overleg over de reactie op het consultatiedocument ‘Draft Guidelines on loan origination and monitoring’ van de Europese Bankenautoriteit (EBA)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32637-386 Beleidsvisie mkb-financieringsmarkt

Indiener M.C.G. Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

VAO Financiële markten (AO d.d. 08/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Ondernemen en Bedrijfsfinanciering

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Eurogroep/Ecofinraad

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Extra regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Financiële markten/Financiële dienstverlening en consumentenbelangen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05