Motie : Motie van de leden Segers en Jasper van Dijk over het aansluiten bij het Taalakkoord door werkgevers met buitenlandse werknemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

28760-102 Verslag van een schriftelijk overleg over de voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (Kamerstuk 28760-99)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

35359-3 Reactie op de initiatiefnota «Actieplan Arbeidsmigratie» van de leden Segers en Marijnissen

Indiener W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een algemeen overleg

28760-97 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 13 juni 2019, over laaggeletterdheid

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

28760-84 Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Laaggeletterdheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

VSO Voortgang uitwerking vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024 (28760-102)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40