Motie

Motie van het lid Bergkamp c.s. over specifieke experimenten over dementie en mantelzorg

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
VVD 33
PVV 20
CDA 19
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
ChristenUnie 5
PvdD 5
50PLUS 4
DENK 3
SGP 3
FVD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

27-11-2020
31765-535Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 11 november 2020, over Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

23-12-2019
31765-459Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw

18-06-2018
31765-326Programma Langer Thuis