Motie (gewijzigd/nader)
Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten op het terrein van accountantsorganisaties en het accountantsberoep in verband met het versterken van de governance van accountantsorganisaties (Wet aanvullende maatregelen accountantsorganisaties)

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de impasse doorbreken door voorstellen voor het verdienmodel uit te werken (t.v.v. 34677-13)

Download Download

Ondertekenaars


Stemmingsuitslag

Aangenomen met handopsteken


detail stemming
Voor
PVV 20
D66 19
GroenLinks 14
SP 14
PvdA 9
PvdD 5
DENK 3
SGP 3
Tegen
VVD 33
CDA 19
ChristenUnie 5
50PLUS 4
FvD 2

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

01-02-2019
33977-23Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 18 december 2018, over Accountancy

21-11-2018
33977-21Aankondiging Commissie Toekomst Accountancysector