Motie

Motie van het lid Snels c.s. over een effectieve maatregel bij het vaststellen van niet-deugdelijke wettelijke controles

Download Download

Indieners