Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Ypma en Keijzer over dialooggerichte gunning en raamovereenkomsten om diensten in te kopen (t.v.v. 31839-562)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L. Ypma, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    M.C.G. Keijzer, Tweede Kamerlid

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Fracties Zetels Voor/Tegen
VVD 40 Voor
PvdA 35 Voor
SP 15 Voor
CDA 13 Voor
D66 12 Voor
PVV 12 Voor
ChristenUnie 5 Voor
GroenLinks 4 Voor
SGP 3 Voor
GrBvK 2 Voor
GrK├ľ 2 Voor
PvdD 2 Voor
50PLUS 1 Voor
Houwers 1 Voor
Klein 1 Voor
Monasch 1 Voor
Van Vliet 1 Voor

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31839-606 Maatschappelijke opgaven jeugd en voortgang jeugdstelsel

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Einde vergadering: STEMMINGEN (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 22:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de gevolgen van de decentralisatie jeugd-ggz

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00