Motie

Motie van het lid Geurts c.s. over niet-melkleverende bedrijven die onevenredig zwaar geraakt dreigen te worden

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
CDA 13
PVV 12
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Bontes/Van Klaveren 2
Groep Kuzu/Öztürk 2
PvdD 2
50PLUS 1
Houwers 1
Klein 1
Monasch 1
Van Vliet 1
Tegen
VVD 40
PvdA 35
D66 12
GroenLinks 4