Motie

Motie van de leden Visser en Lodders over het tegemoetkomen van bedrijven van jonge boeren die op 2 juli 2015 grondgebonden waren

Download Download

Indieners