Motie

Motie van de leden Arib en Van der Staaij over aanscherping van de strafrechtelijke bepalingen rond draagmoederschap en mensenhandel

Download Download

Indieners