Motie

Motie van het lid Schouw c.s. over mogelijk maken van basale opvangvoorzieningen voor ongedocumenteerden

Download Download

Indieners