Motie

Motie van het lid Pechtold c.s. over het opzeggen van het vertrouwen in de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Download Download

Indieners


Stemmingsuitslag

Verworpen met handopsteken


detail stemming
Voor
SP 15
PVV 14
CDA 13
D66 12
GroenLinks 4
50PLUS 2
PvdD 2
Bontes 1
Tegen
VVD 41
PvdA 38
ChristenUnie 5
SGP 3