Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509)

29453-511
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

29453-510
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van de leden Hijink en Agema over de impact en omvang van de eigen bijdrage voor mensen die nog op de wachtlijst staan (t.v.v. 31765-463)

31765-476
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24)

35250-38
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

24515-519
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Kies periode

tot Toepassen