Moties

21 jan 2020

Motie van de leden Hijink en Jasper van Dijk

29325-115
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

21 jan 2020

Nader gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

2020D01701
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Nader gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

2020D01692
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Nijboer c.s. over de Kamer vooraf informeren over de vaststelling van haar mandaat voor onderhandelingen met Shell en ExxonMobil (t.v.v. 35350-7)

2020D01698
Indiener Henk Nijboer
Kamerlid PvdA

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Krol c.s. over aanpassing van de Nadere regels kwijtschelding (t.v.v. 24515-510)

2020D01672
Indiener Henk Krol
Kamerlid 50PLUS

Moties

21 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over onderzoeken hoe de Onafhankelijk Raadsman betrokken kan blijven worden bij de schadeafhandeling (t.v.v. 35250-24)

2020D01666
Indiener Sandra Beckerman
Kamerlid SP

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Van Dam c.s. over de gevolgen van de wet actief communiceren aan bestaande verenigingen en stichtingen

34491-15
Indiener Chris van Dam
Kamerlid CDA

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Hijink over de effecten van een bereikbaarheidsnorm van 20 minuten onderzoeken

35227-6
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Hijink over verplichte samenwerking van grote ziekenhuizen met kleine ziekenhuizen onderzoeken

35227-5
Indiener Maarten Hijink
Kamerlid SP

Moties

20 jan 2020

Motie van het lid Van den Berg over in regiobeelden samenwerking tussen ziekenhuizen in kaart brengen

35227-7
Indiener Joba van den Berg
Kamerlid CDA

Moties

20 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber over in kaart brengen wat nodig is om meer goedkope sociale huurwoningen te bouwen (t.v.v. 29453-509)

2020D01612
Indiener Carla Dik-Faber
Kamerlid CU

Moties

20 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-512)

2020D01461
Indiener Wim-Jan Renkema
Kamerlid GL

Moties

17 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Ronnes over kwantitatieve afspraken over daklozen (t.v.v. 29453-504)

2020D01311
Indiener Erik Ronnes
Kamerlid CDA

Moties

17 jan 2020

Gewijzigde motie van het lid Kuzu over een aangescherpt afsluitingsbeleid voor internet (t.v.v. 24515-516)

2020D01310
Indiener Tunahan Kuzu
Kamerlid DENK

Moties

16 jan 2020

Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

24515-514
Indiener René Peters
Kamerlid CDA

Kies periode

tot Toepassen