Kamervragen

Zoekresultaten (72.717)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Tot en met 12/02/2020

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen Kuiken en Marcouch over een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van ernstige woonoverlast en het gebruik van camera's bij burenterreur

Uitstel beantwoording vragen Kuiken en Marcouch over een gerechtelijke uitspraak ten aanzien van ernstige woonoverlast en het gebruik van camera's bij burenterreur. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede...

2011D63962

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dibi over het bericht dat een DJ hardhandig is gearresteerd door politie

Uitstel beantwoording vragen van het lid Dibi over het bericht dat een DJ hardhandig is gearresteerd door politie. > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus...

2012D32658

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teeven over de lange termijn van beslissing op een klacht op basis van artikel 12 van het WvSv

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teeven over de lange termijn van beslissing op een klacht op basis van artikel 12 van het WvSv. Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Bestuurlijke en Juridische Zaken Schedeldoekshaven 100 2511 EX...

2008D19865

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van geweld te lang moeten wachten op hulp in Gelderland

Uitstel beantwoording vragen van het lid Kooiman over het bericht dat slachtoffers van geweld te lang moeten wachten op hulp in Gelderland. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door...

2015D27629

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teeven over de aangiften tegen een meesteroplichter en de versnipperde aanpak van fraudezaken

Uitstel beantwoording vragen van het lid Teeven over de aangiften tegen een meesteroplichter en de versnipperde aanpak van fraudezaken. Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving Directie Juridische en Operationele Aangelegenheden Bij beantwoording de datum en...

2008D09315

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Veen over het artikel ‘verslavingszorg zelf ontspoord’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Veen over het artikel ‘verslavingszorg zelf ontspoord’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door...

2012D48155

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen Marcouch over het vrijlaten van een man die verdacht wordt van het mishandelen van een agente en een politiebrigadier

Uitstel beantwoording vragen Marcouch over het vrijlaten van een man die verdacht wordt van het mishandelen van een agente en een politiebrigadier. ah-tk-20102011-985 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011...

2011D00255

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over de kinderopvangtoeslag-affaire en alle aspecten daarvan. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door...

2019D33289

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Marcouch over een bericht over een “wraakactie” van cipiers tegen een verdachte

Uitstel beantwoording vragen van het lid Marcouch over een bericht over een “wraakactie” van cipiers tegen een verdachte. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer...

2013D24223

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over "de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de beheerder feitelijk nooit aansprakelijk gesteld kan worden voor schade"

Uitstel beantwoording vragen van het lid Omtzigt over "de rol van in Nederland werkzame vermogensbeheerders en beleggingsinstellingen bij grote financiële schandalen en het feit dat Nederlandse pensioenfondsen geheime overeenkomsten sluiten met hen waarin zeer waarschijnlijk de...

2019D08518

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Van der Staaij over het bericht dat de Amerikaanse staat New York Nederlandse bedrijven op een zwarte lijst heeft gezet omdat zij Israël zouden boycotten en het bericht over het standpunt van de Duitse regeringspartij CDU over het boycotten van Israël

Antwoord op vragen van de leden Voordewind en Van der Staaij over het bericht dat de Amerikaanse staat New York Nederlandse bedrijven op een zwarte lijst heeft gezet omdat zij Israël zouden boycotten en het bericht...

2016D50489

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Regterschot en Rudmer Heerema over de berichten ‘Neergeschoten vrouw in Alkmaar teisterde buurt al jaren: “Tweehonderd meldingen gemaakt”’ en ‘Door politie doodgeschoten vrouw (48) liep in Alkmaar met hamer en mes op agenten af’

Antwoord op vragen van de leden Regterschot en Rudmer Heerema over de berichten ‘Neergeschoten vrouw in Alkmaar teisterde buurt al jaren: “Tweehonderd meldingen gemaakt”’ en ‘Door politie doodgeschoten vrouw (48) liep in Alkmaar met hamer en...

2020D02547

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen het lid Gesthuizen over de aanvraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot omzetting van een opvanglocatie naar een asielzoekerscentrum (AZC) met een capaciteit voor 800 tot 1000 personen in het Drentse gehucht Oranje

Uitstel beantwoording vragen het lid Gesthuizen over de aanvraag van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) tot omzetting van een opvanglocatie naar een asielzoekerscentrum (AZC) met een capaciteit voor 800 tot 1000 personen in het Drentse...

2015D11503

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Markuszower over de aankondiging van de extreem-linkse organisaties Anakbayan-Europe en Revolutionaire Eenheid, die de palestijnse veroordeelde terroriste/meervoudig moordenares Rasmea Odeh op hun uitnodiging een spreekbeurt laten houden in Amsterdam

Antwoord op vragen van de leden De Graaf en Markuszower over de aankondiging van de extreem-linkse organisaties Anakbayan-Europe en Revolutionaire Eenheid, die de palestijnse veroordeelde terroriste/meervoudig moordenares Rasmea Odeh op hun uitnodiging een spreekbeurt laten houden...

2018D19753

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de rolstoel ook bij aanpassingen en reparaties regelmatig onder de maat is

Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over de beantwoording van eerdere vragen over het signaal dat de doorlooptijd voor het verkrijgen van een rolstoel in meerdere gemeenten te lang is en de kwaliteit van de...

2017D27632

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over “het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch AOW uit Nederland ontvangen”

Antwoord op vragen van het lid Smeulders over “het probleem dat in België wonende grensarbeiders die in Nederland werken, maar werkloos worden, tussen hun 65e levensjaar en hun AOW-leeftijd noch recht op WW-uitkering uit België noch...

2019D36671

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de uitspraken van vicepremier de Jonge en vicepremier Ollongren naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale organisaties, bedrijven en ambtenaren

Antwoord op vragen van het lid Ploumen over de uitspraken van vicepremier de Jonge en vicepremier Ollongren naar aanleiding van de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken tijdens een bijeenkomst met Nederlandse werknemers van internationale...

2018D41989

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Schut-Welkzijn en Bosman over het bericht "Ministerie overweegt kwijtschelding subsidiefraude bij Movimientu Antiano i Arubano pa Provomé Partisipashon MAAPP (beweging ter bevordering van de participatie van Antillianen en Arubanen in Nederland)"

Antwoord op vragen van de leden Schut-Welkzijn en Bosman over het bericht "Ministerie overweegt kwijtschelding subsidiefraude bij Movimientu Antiano i Arubano pa Provomé Partisipashon MAAPP (beweging ter bevordering van de participatie van Antillianen en Arubanen in...

2016D34142

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van der Linde, Bruins, Stoffer, Tony van Dijck, Leijten, Baudet en Van Rooijen over de brief van de Minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen zijnde akkoord betreffende het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP)

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Van der Linde, Bruins, Stoffer, Tony van Dijck, Leijten, Baudet en Van Rooijen over de brief van de Minister van Financiën d.d. 5 februari 2019 over het op handen...

2019D05208

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het rapport "Are Belgium and the Netherlands in breach of their international obligations under the Basel Convention and customary international law due to their export of high sulfur fuels to certain developing countries in Africa that are Parties of the Bamako Convention"

Antwoord op vragen van het lid Dik-Faber over het rapport "Are Belgium and the Netherlands in breach of their international obligations under the Basel Convention and customary international law due to their export of high sulfur...

2017D13042

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de kinderopvang kunnen werken

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Oskam en Van Toorenburg over de nog steeds niet uitgevoerde motie over het uitwisselen van informatie over in het buitenland veroordeelde zedendelinquenten, zodat ze niet in Nederland in de...

2014D29555

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Van den Hul over het pleidooi van de militaire vakbond voor het instellen van een onafhankelijk meldpunt naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over een oud-militair die zegt te zijn misbruikt in de jaren 80

Antwoord op vragen van de leden Belhaj en Van den Hul over het pleidooi van de militaire vakbond voor het instellen van een onafhankelijk meldpunt naar aanleiding van berichtgeving door de Volkskrant over een oud-militair die...

2017D29049

Kamervragen

de toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de commissaris in de schandelijke behandeling van klokkenluider Anders Kompass, die ernstig seksueel misbruik van kinderen door vredestroepen in de Centraal Afrikaanse Republiek aan de orde stelde

de toekenning van de speciale editie van de mensenrechtentulp aan de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten Zeid Ra'ad Al Hussein en de rol van de commissaris in de schandelijke behandeling van klokkenluider Anders Kompass, die ernstig...

2018D41735

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Verhoeven, Van der Graaf, Leijten, Van Ojik, Maeijer, Asscher, Van Rooijen, Van Raan, Bisschop, Azarkan en Baudet over de rechtsstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Verzamelwet Brexit (Kamerstuk 35 084)

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Verhoeven, Van der Graaf, Leijten, Van Ojik, Maeijer, Asscher, Van Rooijen, Van Raan, Bisschop, Azarkan en Baudet over de rechtsstatelijke aspecten van de machtigingsbepaling van de Verzamelwet Brexit (Kamerstuk...

2018D60082