Kamervragen

Zoekresultaten (72.725)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Tot en met 12/02/2020

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Het bericht "Schone was onbetaalbaar voor zorgcliënt"

Het bericht "Schone was onbetaalbaar voor zorgcliënt". kv-tk-2011Z15892 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2011Z15892 Vragen van het lid Agema (PVV) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht «Schone was onbetaalbaar voor

2011D39025

Kamervragen

Berichtgeving omtrent het schandaal bij AquaPurga in Den Bosch

Berichtgeving omtrent het schandaal bij AquaPurga in Den Bosch. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2015Z02021 Vragen van de leden Van Gerven en Smaling (beiden SP) aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over berichtgeving

2015D04138

Kamervragen

Het deels instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar

Het deels instorten van het dak van het stadion van AZ in Alkmaar. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z15640 Vragen van de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en voor Medische Zorg over het deels instorten van het

2019D32407

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Kooiman en Bashir over de slechte bereikbaarheid en gebrekkige kennis van de politie te water

Antwoord op vragen van de leden Kooiman en Bashir over de slechte bereikbaarheid en gebrekkige kennis van de politie te water. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 351 Vragen van de leden Kooiman en Bashir

2015D39397

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Fritsma en Maeijer over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie

Antwoord op vragen van het lid Fritsma en Maeijer over door NGO's gefaciliteerde asielinvasie naar Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017–2018 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 34 Vragen van de leden Fritsma en Maeijer (beiden PVV)

2017D25459

Kamervragen

De Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV)

De Recreatiegemeenschap Veluwe (RGV). Tweede Kamer der S taten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008-2009 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2009Z14443 Vragen van de leden Van Raak en Van Leeuwen (beiden SP) aan de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de

2009D37529

Kamervragen

Het testen van een ballistische raket door Iran in juli 2016

Het testen van een ballistische raket door Iran in juli 2016. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2016Z14888 Vragen van het lid Ten Broeke (VVD) aan de Minister van Buitenlandse Zaken over het testen van een ballistische raket door Iran in juli 2016 (ingezonden 19 juli 2016). Vraag 1

2016D30439

Kamervragen

Antwoord vragen Van Bommel over het recht op schadevergoeding voor consumenten van luchtvaartmaatschappijen

Antwoord vragen Van Bommel over het recht op schadevergoeding voor consumenten van luchtvaartmaatschappijen. ah-tk-20092010-2756 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden

2010D27131

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Koolmees (allen D66) over VAR-verklaringen voor zzp’ers

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van Weyenberg, Bergkamp en Koolmees (allen D66) over VAR-verklaringen voor zzp’ers. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1466 Vragen van de leden Van Weyenberg,

2014D09436

Kamervragen

Het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan woonzorghuizen voor mensen met dementie

Het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan woonzorghuizen voor mensen met dementie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2018Z22258 Vragen van het lid Ellemeet (GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat huisartsen zorg weigeren aan

2018D56770

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over antisemitische bedreiging na tonen Israëlische vlag

Antwoord op vragen van de leden Van Klaveren en Bontes over antisemitische bedreiging na tonen Israëlische vlag. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3286 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden

2016D31607

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Diertens over het bericht ‘Familiedrama in Winschoten: ze belde 113 maar dat nummer bestaat helemaal niet’

Antwoord op vragen van het lid Diertens over het bericht ‘Familiedrama in Winschoten: ze belde 113 maar dat nummer bestaat helemaal niet’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2019–2020 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 423 Vragen van het lid

2019D41395

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Schikking over derivaten stuit op onwil banken’

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over het bericht ‘Schikking over derivaten stuit op onwil banken’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015–2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3037 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van

2016D28137

Kamervragen

Het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen naar een brand

Het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen naar een brand. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z08860 Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Justitie en Veiligheid over het bericht dat een onafhankelijke inspectie onderzoek zou moeten doen

2019D18076

Kamervragen

Antwoord vragen Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet over het ontbreken van christelijke feestdagen in de EU-agenda verspreid door de Europese Commissie

Antwoord vragen Wiegman-van Meppelen Scheppink en Rouvoet over het ontbreken van christelijke feestdagen in de EU-agenda verspreid door de Europese Commissie. ah-tk-20102011-1239 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met

2011D04340

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen Paulus Jansen over de meldingsplicht voor asbestsanering

Uitstel beantwoording vragen Paulus Jansen over de meldingsplicht voor asbestsanering. ah-tk-20112012-2540 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2012 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011–2012 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2540 Vragen van het lid

2012D20296

Kamervragen

Het bericht 'zonder gewasbeschermingsplan drie procent minder subsidie'

Het bericht 'zonder gewasbeschermingsplan drie procent minder subsidie'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2013Z01665 Vragen van het lid Lodders (VVD) aan de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Infrastructuur en Milieu over zonder gewasbeschermingsplan drie procent minder

2013D03525

Kamervragen

Het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert

Het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2018–2019 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2019Z05306 Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat over het toestaan van meer gaswinning dan SodM adviseert (ingezonden 18 maart 2019). Vraag 1 Kent u het

2019D11081

Kamervragen

Antwoord vragen Fritsma over het bericht «Luxekantoor koopje voor moslimclub»

Antwoord vragen Fritsma over het bericht «Luxekantoor koopje voor moslimclub». ah-tk-20092010-3055 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2010 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009–2010 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3055 Vragen van het lid Fritsma

2010D31213

Kamervragen

Antwoord vragen Haverkamp en Bruins Slot inzake aandacht voor de Paralympische Spelen

Antwoord vragen Haverkamp en Bruins Slot inzake aandacht voor de Paralympische Spelen. ah-tk-20102011-3331 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3331 Vragen van de leden

2011D39833

Kamervragen

Het bericht dat artsen via hun pensioenfonds verplicht in tabak beleggen

Het bericht dat artsen via hun pensioenfonds verplicht in tabak beleggen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016–2017 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2017Z07674 Vragen van het lid Van Weyenberg (D66) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2017D16236

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hilkens over inbeslagnames van qat

Uitstel beantwoording vragen van het lid Hilkens over inbeslagnames van qat. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012–2013 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1348 Vragen van het lid Hilkens (PvdA) aan de minister van Veiligheid en Justitie over

2013D07032

Kamervragen

Antwoord vragen Arib over de toenemende besmetting van voedsel met ESBL en het gevaar daarvan voor de volksgezondheid

Antwoord vragen Arib over de toenemende besmetting van voedsel met ESBL en het gevaar daarvan voor de volksgezondheid. ah-tk-20102011-2668 ISSN 0921 - 7398 ’s-Gravenhage 2011 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010–2011 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven

2011D27446

Kamervragen

De 'radicaliseringsaanpak' van dit kabinet

De 'radicaliseringsaanpak' van dit kabinet. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013–2014 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2014Z14355 Vragen van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Veiligheid en Justitie over de «radicaliseringsaanpak»

2014D28971

Kamervragen

Uitst beantw vr Gesthuizen over de kredietverstrekking aan ondernemingen door de gemeente Hengelo

Uitst beantw vr Gesthuizen over de kredietverstrekking aan ondernemingen door de gemeente Hengelo. Directoraat-Generaal Ondernemen & Innovatie Directie Ondernemen Bezuidenhoutseweg 20 Postbus 20101 2500 EC Den Haag T 070-3798911 (algemeen) www.ez.nl Behandeld door D. Maas T 070 379 72 49 F 070 379 75 27 d.w.a.maas@minez.nl Ons kenmerk OI/O /

2009D04495

Naar boven