Kamervragen

Zoekresultaten (90.359)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht 'Onrust in azc Katwijk na mishandeling Adam (5)'. AH 3662 2022Z12756 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3530 Vraag 1 Bent u bekend met het bericht “Onrust in azc Katwijk na

2022D32378

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over gratieverlening Frank Masmeijer. AH 3657 2022Z15241 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 10 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming over gratieverlening Frank

2022D32370

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over het toezicht tijdens het Offerfeest. AH 3656 2022Z14802 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) Op 8 juli 2022 heeft het lid Vestering (PvdD), schriftelijke vragen gesteld over het toezicht tijdens het Offerfeest (kenmerk

2022D32350

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees

Uitstel beantwoording vragen van de leden Vestering en Van Esch over de vondst van plastic in veevoer, melk en vlees. AH 3659 2022Z15009 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 10 augustus 2022) De vragen van de leden Vestering en Van Esch (beiden PvdD) over de vondst van plastic in veevoer, melk en

2022D32372

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Kops en Edgar Mulder over het bericht 'Pal naast Natura 2000-gebied in Barchem wil Natuurmonumenten grote huizen bouwen'. AH 3660 2022Z15318 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 10 augustus 2022) De schriftelijke vragen van de leden Kops en Mulder (beide PVV) over

2022D32376

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’

Antwoord op vragen van het lid Podt over het bericht ‘De IND komt vaak niet opdagen bij rechtszaken’. AH 3661 2022Z15181 Antwoord van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 10 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3647 Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘De IND komt vaak niet

2022D32377

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces

Uitstel beantwoording vragen van het lid Eerdmans over het bericht dat een slachtoffer erin is geslaagd een hoger beroep af te dwingen na een strafproces. AH 3658 2022Z15238 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 10 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Eerdmans (JA21), van uw Kamer

2022D32371

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Antwoord op vragen van het lid Koerhuis over het bericht dat veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. AH 3655 2022Z15433 Antwoord van minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) (ontvangen 9 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het bericht «WOII-veteranen niet naar herdenking oorlog door Schiphol-chaos en

2022D32305

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren

Uitstel beantwoording vragen van het lid Vestering over een hitteplan voor dieren. AH 3651 2022Z15185 Mededeling van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 9 augustus 2022) De vragen van het lid Vestering (PvdD) over een hitteplan voor dieren (2022Z15185) kunnen niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord.

2022D32290

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi

Uitstel beantwoording vragen van het lid Ellian over ongecontroleerd contact tijdens zittingsdagen door Ridouan Taghi. AH 3654 2022Z15225 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 9 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Ellian (VVD), van uw Kamer aan de minister voor Rechtsbescherming

2022D32302

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ

Antwoord op vragen van het lid Westerveld over de GGZ. AH 3652 2022Z14909 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 9 augustus 2022) Vraag 1 Kent u het artikel 'Na twee jaar wachten op psychische hulp stapt Yvettes vriend uit het leven'? Antwoord vraag 1 Ja. Vraag 2 Wordt bijgehouden hoeveel mensen uit het leven stappen

2022D32295

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over beschikbaarheid van nachtzorg. AH 3650 2022Z15220 Mededeling van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) (ontvangen 9 augustus 2022) De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over beschikbaarheid van nachtzorg (2022Z15220, ingezonden 19 juli 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de

2022D32266

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat een jongerenwerker publiekelijk aan de schandpaal is genageld door de overheid zonder dat daar een veroordeling aan ten grondslag ligt. AH 3653 2022Z15223 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 9 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede

2022D32301

Kamervragen

De situatie in Suriname

De situatie in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15486 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken en voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over de situatie in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022). Vraag 1 Zijn de

2022D32288

Kamervragen

Verslag van staatskasfraude in Suriname

Verslag van staatskasfraude in Suriname. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15487 Vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1) aan de Minister-President en de ministers van Financiën en van Buitenlandse Zaken over verslag van staatskasfraude in Suriname (ingezonden 9 augustus 2022).

2022D32289

Naar boven