Kamervragen

Zoekresultaten (1)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk inzake het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen

Antwoord op vragen van het lid Jasper van Dijk inzake het bericht dat twee oud-bestuurders van de VU een gouden handdruk meekrijgen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014–2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 2544 Vragen van het lid Jasper van

2015D22718

Naar boven