Kamervragen

Zoekresultaten (90.274)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’

Het bericht ‘onderhandse financiering van vakantiewoningen baart experts zorgen’. 2022Z15466 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van de leden Beckerman en Van Nispen (beiden SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Economische Zaken en Klimaat en voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht ‘onderhandse

2022D32246

Kamervragen

Het illegaal boren naar zout

Het illegaal boren naar zout. 2022Z15472 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van de leden Beckerman (SP) en Nijboer (PvdA) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over het illegaal boren naar zout.   1. Kent u de artikelen ‘Zoutbedrijf gebruikt listige truc om te boren waar dat eigenlijk nog niet mag’ en ‘Nedmag boort op

2022D32251

Kamervragen

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger

Oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger. 2022Z15465 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) aan de minister-president over oorlogsmisdaden gepleegd door het Oekraïense leger.   Bent u op de hoogte van het rapport van Amnesty International[1] waarin aangetoond wordt dat het Oekraïense leger op grote

2022D32245

Kamervragen

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders

Het aantal woningtoewijzingen aan statushouders. 2022Z15469 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Eerdmans (JA21) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het aantal woningtoewijzingen aan statushouders.   Wat bedroeg het percentage woningtoewijzingen aan statushouders gedurende de eerste zes maanden van 2022?

2022D32248

Kamervragen

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard

Het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft verklaard. 2022Z15471 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over het bericht dat de Hoge Raad het colorverbod in de Algemene plaatselijke verordening (APV) onverbindend heeft

2022D32250

Kamervragen

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’

Het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’. 2022Z15467 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de ministers voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en van Economische Zaken en Klimaat over het rapport ‘onderzoek opkopen vakantieparken’.   1 Klopt het dat de aankoop van vakantieparken door particulieren,

2022D32247

Kamervragen

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde

Onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde. 2022Z15470 (ingezonden 8 augustus 2022) Vragen van het lid Ellian (VVD) aan de minister voor Rechtsbescherming over onbewaakt ziekenhuisbezoek gevaarlijke gedetineerde. Bent u bekend met het bericht ‘Gevluchte gevangene zit straf uit voor marteling'? 1) Wat is het afwegingskader aan de hand

2022D32249

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. De vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de

2022D32244

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van den Hil en Bevers over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'. De vragen van de leden Van den Hil en Bevers (beiden VVD) over het bericht 'Fraude met valse diploma’s in zorg neemt toe: cashen over de rug van kwetsbare patiënten'

2022D32238

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg

Uitstel beantwoording vragen van het lid Mohandis over diplomafraude in de zorg. De vragen van het lid Mohandis (PvdA) over diplomafraude in de zorg (2022Z15180) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden beantwoord. De reden van het uitstel is dat afstemming ten behoeve van de beantwoording meer tijd vergt. Ik zal u zo

2022D32235

Kamervragen

Dreigende stalbezettingen door extremisten

Dreigende stalbezettingen door extremisten. 2022Z15450 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dreigende stalbezettingen door extremisten   1 Bent u bekend met het bericht dat extremisten stallen van boeren willen bezetten en dat Land- en

2022D32203

Kamervragen

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie. 2022Z15452 (ingezonden 5 augustus 2022)   Vragen van het lid Paulusma (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt

2022D32205

Kamervragen

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank. 2022Z15451 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank.   1. Heeft u

2022D32204

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'. AH 3641 2022Z15178 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 5 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD), van

2022D32189

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak. AH 3640 2022Z12156 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 4 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3457 Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘De regeling van

2022D32183

Naar boven