Kamervragen

Zoekresultaten (90.265)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Dreigende stalbezettingen door extremisten

Dreigende stalbezettingen door extremisten. 2022Z15450 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dreigende stalbezettingen door extremisten   1 Bent u bekend met het bericht dat extremisten stallen van boeren willen bezetten en dat Land- en

2022D32203

Kamervragen

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie

De tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt niet doorstuurde ondanks een zeer sterk verhoogde D-dimeerwaarde wegens magnetisme en een Pfizer-vaccinatie. 2022Z15452 (ingezonden 5 augustus 2022)   Vragen van het lid Paulusma (D66) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de tuchtuitspraak van een huisarts die een patiënt

2022D32205

Kamervragen

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank

Puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank. 2022Z15451 (ingezonden 5 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over puntief onderzoek door de IGJ ten aanzien van de voorganger van Baptistengemeente De Rank.   1. Heeft u

2022D32204

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop over antwoorden op vragen van het lid Sylvana Simons over genderdysforie bij GGD’s, huisartsenpraktijken en apotheken. De vragen van de leden Van der Staaij en Bisschop (beiden SGP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over antwoorden op vragen van het lid

2022D32202

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Drugs per post neemt vlucht: 'Overal ter wereld meer dancefeesten'. AH 3641 2022Z15178 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 5 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Michon-Derkzen (VVD), van

2022D32189

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak

Antwoord op vragen van het lid Van Nispen over de noodzaak tot het wettelijk verankeren van zaakstoedeling in de rechtspraak. AH 3640 2022Z12156 Antwoord van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 4 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3457 Vraag 1 Bent u bekend met het artikel ‘De regeling van

2022D32183

Kamervragen

Het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een operatiekamer sluit vanwege personeelstekort

Het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een operatiekamer sluit vanwege personeelstekort. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15431 Vragen van het lid Marijnissen (SP) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht dat het ziekenhuis in Sneek een

2022D32168

Kamervragen

Het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen

Het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15432 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht Tegen ongezond eten kunnen gemeenten vrijwel niets doen.

2022D32178

Kamervragen

Het bericht dat WOII-veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona

Het bericht dat WOII-veteranen niet naar de herdenking van WOII kunnen gaan door Schiphol-chaos en corona. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15433 Vragen van het lid Koerhuis (VVD) aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat over het bericht dat WOII-veteranen niet naar de

2022D32177

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Thijssen en Bromet over het bericht 'Rabobank keert zich tegen stikstofaanpak kabinet'

Uitstel beantwoording vragen van de leden Thijssen en Bromet over het bericht 'Rabobank keert zich tegen stikstofaanpak kabinet'. AH 3639 2022Z12493 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) en van minister Staghouwer (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 4 augustus 2022) Op 20 juni jl. hebben de leden de leden

2022D32187

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn in een zaak omtrent interlandelijke adoptie

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over het bericht dat de Nederlandse Staat onaanvaardbaar heeft gehandeld door zich te beroepen op de verjaringstermijn in een zaak omtrent interlandelijke adoptie. AH 3638 2022Z15057 Mededeling van minister Weerwind (Rechtsbescherming) (ontvangen 4 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de

2022D32180

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het rapport van Nils Melzer

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Houwelingen over het rapport van Nils Melzer. AH 3637 2022Z15052 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid), mede namens de minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 4 augustus 2022) Hierbij deel ik u, mede namens de minister van Buitenlandse Zaken, mede dat de schriftelijke

2022D32174

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd», het bericht «Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg

Uitstel beantwoording vragen van de leden Bikker en Ceder over het rapport 'In Europa uitgebuit nergens beschermd», het bericht «Nederland stuurt slachtoffers mensenhandel terug naar Italië ondanks risico op herhaalde uitbuiting' en de uitvoering van de motie Segers/Buitenweg. AH 3636 2022Z15051 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg

2022D32171

Kamervragen

Nederlandse bedrijven die actief zijn in Qatar vanwege het WK-voetbal

Nederlandse bedrijven die actief zijn in Qatar vanwege het WK-voetbal. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15422 Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over Nederlandse bedrijven die actief zijn in Qatar vanwege het

2022D32118

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Van der Plas over ‘stikstof’

Uitstel beantwoording vragen van de leden Omtzigt en Van der Plas over ‘stikstof’. AH 3632 2022Z15321 Mededeling van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 3 augustus 2022) Op 25 juli jongstleden hebben de leden Omtzigt (Omtzigt) en Van der Plas (BBB) schriftelijke vragen gesteld over ‘stikstof’ (kenmerk 2022Z15321).

2022D32113

Naar boven