Kamervragen

Zoekresultaten (90.398)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van den Hil over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel'. De vragen van het lid Van den Hil (VVD) over het bericht 'Agressie aan de balie leidt tot uitstroom apotheekpersoneel' (2022Z15392, ingezonden 1 augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke

2022D32640

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek

Uitstel beantwoording vragen van het lid Maeijer over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek. De vragen van het lid Maeijer (PVV) over het bericht dat medicijntekorten leiden tot agressie bij de apotheek (2022Z15390, ingezonden 1 augustus 2022) kunnen tot mijn spijt niet binnen de gebruikelijke termijn worden

2022D32639

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. AH 3714 2022Z15094 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3645 Vraag 1 Bent u op de hoogte van het interview met Pfizer CEO Bourla waarin hij

2022D32618

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg

Antwoord op vragen van het lid Van den Berg over financiële misstanden bij MartiniZorg. AH 3715 2022Z10727 Antwoord van minister Helder (Langdurige Zorg en Sport), mede namens de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 18 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3191 Vraag 1 Heeft u

2022D32631

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’

Uitstel beantwoording vragen van het lid Michon-Derkzen over het bericht ‘Grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl paspoort is afgepakt’. AH 3712 2022Z15370 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid

2022D32634

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Nispen over de grote zorgen om jihadisten die in Nederland blijven terwijl het paspoort is afgepakt. AH 3711 2022Z15369 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van Nispen (SP), van uw

2022D32632

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart

Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het bericht dat de politie onnodig data van burgers opspaart. AH 3710 2022Z15364 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Sylvana Simons (BIJ1), van uw Kamer aan de

2022D32628

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over de Uber-files. AH 3713 2022Z15010 Mededeling van minister Van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de beantwoording van de Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over de Uber-files niet binnen de gestelde termijn van drie weken

2022D32635

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''

Uitstel beantwoording vragen van het lid Bisschop over het bericht 'Dorpen samen in het geweer tegen komst aanmeldcentrum: 'Toezegging geschonden''. AH 3709 2022Z14970 Mededeling van staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 18 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Bisschop (SGP), van

2022D32627

Kamervragen

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten. 2022Z15606 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Natuur en Stikstof over stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten   1 Kunt u uitsluiten dat de voorgestelde stikstofreductie in 2030 en 2035 mogelijk een negatief effect

2022D32623

Kamervragen

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. 2022Z15605 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'   1 Bent u bekend met het bericht

2022D32622

Kamervragen

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven. 2022Z15607 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven.   1. Bent u bekend met het bericht

2022D32624

Kamervragen

De energietoeslag voor studenten

De energietoeslag voor studenten. 2022Z15604 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitspraak inzake de energietoeslag voor studenten   1 Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, waarin zij oordeelt dat het college van de

2022D32621

Kamervragen

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag. 2022Z15603 (ingezonden 18 augustus 2022)   Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag   1 Bent u

2022D32620

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15586 Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van

2022D32573

Naar boven