Kamervragen

Zoekresultaten (90.385)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'

Antwoord op vragen van het lid Kuzu over het bericht Moeder van mishandelde jongen (5) uit azc Katwijk: 'Hij reageert anders'. DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17 AUGUSTUS 2022 ONS KENMERK 4138869 DIRECTORAAT-GENERAAL MIGRATIE DIRECTIE MIGRATIEBELEID ASIEL, OPVANG EN TERUGKEER  DATUM 17

2022D32604

Kamervragen

Luxetaks op drinkwater

Luxetaks op drinkwater. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15581 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister-President over luxetaks op drinkwater (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met de berichtgeving over een luxetaks op drinkwater?1 Vraag 2

2022D32569

Kamervragen

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’

Het bericht ‘Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als belastingconstructie’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15582 Vragen van het lid Inge van Dijk (CDA) aan de Staatssecretaris van Financiën over het bericht «Vermogenden gebruiken eigen goede doelen als

2022D32570

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen. Pagina van 1 VERTROUWELIJK Pagina van > Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 17 augustus 2022 Onderwerp

2022D32594

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. Programma DG Stikstof Ons kenmerk DGS / 22380933 Pagina van 7 Programma DG Stikstof Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500 EK

2022D32591

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'

Uitstel beantwoording vragen van het lid Boswijk over de Kamerbrief 'Openstelling saneringsregeling visserij'. Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Ons kenmerk DGNVLG / 22403609 Pagina van 2 Directoraat-generaal Natuur, Visserij en Landelijk gebied Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres Postbus 20401 2500

2022D32592

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten (2022Z14904). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina

2022D32590

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van Pagina

2022D32587

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland (2022Z14319, ingezonden 6 juli 2022).

2022D32588

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Kuiken (PvdA) over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten (2022Z12943 ingezonden 23 juni 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn

2022D32589

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. 2022Z15586 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties   1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van 23 juni 2022 dat verslag doet van het onderzoek naar de oversterfte?   2 Bent u bekend met de

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. 2022Z15584 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv.   1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?   2 Hoe vaak komt het voor dat minderjarigen volledig of meer dan 50 procent van de aandelen bezitten in

2022D32572

Kamervragen

De vaccinatie tegen apenpokken

De vaccinatie tegen apenpokken. 2022Z15583 (ingezonden 17 augustus 2022) Vragen van het lid Mohandis (PvdA) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de vaccinatie tegen apenpokken.   1.            Erkent u dat het een moeizaam en tijdrovend proces voor de GGD is om in kaart te brengen wie er risico loopt op apenpokken

2022D32571

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’. Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de antwoorden op de vragen van de leden Slootweg en Van der Molen (beiden CDA) over het bericht ‘Als

2022D32565

Kamervragen

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

De STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15567 Vragen van de leden Palland en Van den Berg (beiden CDA) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de STAP-subsidie in relatie tot kwakzalverij en dropshopping

2022D32530

Naar boven