Kamervragen

Zoekresultaten (91.184)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen en Inge van Dijk over universiteitsfondsen nemen meer beleggingsrisico. Onze referentie 34039306 Pagina van 2 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 september 2022 Betreft

2022D38158

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma

Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Molen, Knops en Inge van Dijk over studeren op kosten van een brievenbusfirma. Onze referentie 34038000 Pagina van 2 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Pagina van 1 De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 september 2022 Betreft

2022D38137

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'

Antwoord op vragen van de leden Paulusma en Bikker over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg'. Hierbij zend ik u de antwoorden op vragen van de leden Paulusma (D66) en Bikker (ChristenUnie) over Het artikel 'Bonden dagen Helder voor rechter om uitblijven longcovidfonds zorg' (2022Z17385). Hoogachtend, de

2022D38118

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’

Antwoord op vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Hijink over het bericht ‘Zorgpersoneel met long covid radeloos, vakbonden stellen ultimatum aan kabinet’ (2022Z15624). Hoogachtend, de minister voor

2022D38122

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Paul over het bericht 'Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND'

Antwoord op vragen van de leden Idsinga en Paul over het bericht 'Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND'. Hierbij sturen wij u de beantwoording van de schriftelijke vragen die de leden Idsinga en Paul (VVD) op 11 augustus 2022 aan de staatssecretarissen van Financiën hebben gesteld over het bericht ‘Ook

2022D38068

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de betaling Stichting Open Nederland aan Jaap van Dissel. AH 68 2022Z16493 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 28 september 2022) Inleiding: Hoewel ik het belangrijk vind om Kamervragen van een goede beantwoording te voorzien, is het aantal en de frequentie van de

2022D37798

Kamervragen

Het bericht 'Krappe roosters en mondige patiënten: steeds drukker op huisartsenposten in Overijssel'

Het bericht 'Krappe roosters en mondige patiënten: steeds drukker op huisartsenposten in Overijssel'. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17802 Vragen van de leden Ellemeet en Kröger (beiden GroenLinks) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het bericht

2022D37849

Kamervragen

De inhuur van externe arbeid in publieke sectoren

De inhuur van externe arbeid in publieke sectoren. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17801 Vragen van de leden Maatoug, Westerveld en Ellemeet (allen GroenLinks) aan de Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, voor Primair en Voortgezet Onderwijs en van Volksgezondheid,

2022D37848

Kamervragen

De mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer

De mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17799 Vragen van de leden Van Nispen (SP) en Ellian (VVD) aan de Minister voor Rechtsbescherming over de mogelijkheid in het erfrecht dat de dader erft van een slachtoffer

2022D37847

Kamervragen

De regels voor het beginnen van een energiebedrijf en het toezicht op kleine energiebedrijven door de ACM

De regels voor het beginnen van een energiebedrijf en het toezicht op kleine energiebedrijven door de ACM. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2022–2023 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z17798 Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de regels voor het beginnen van een energiebedrijf en

2022D37846

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over advies WRR m.b.t. potentiële vaccinatieplicht voor het coronavirus

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over advies WRR m.b.t. potentiële vaccinatieplicht voor het coronavirus. AH 77 2022Z16354 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Heeft u kennisgenomen van het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in samenwerking

2022D37837

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Ceder en Van der Graaf over de noodsituatie in Pakistan wegens overstromingen

Antwoord op vragen van de leden Ceder en Van der Graaf over de noodsituatie in Pakistan wegens overstromingen. AH 76 2022Z15983 Antwoord van minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), mede namens minister van Buitenlandse Zaken (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Bent u bekend met de noodsituatie in Pakistan?

2022D38025

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Van der Laan over het bericht ‘Blijf weg als je geen kamer hebt’

Antwoord op vragen van de leden Boulakjar en Van der Laan over het bericht ‘Blijf weg als je geen kamer hebt’. AH 75 2022Z15336 Antwoord van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en van minister Dijkgraaf (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) (ontvangen 27 september 2022) 1. Is de minister ervan op de hoogte dat de Vrije

2022D37877

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat autofabrikanten alleen nog grote auto’s willen bouwen

Antwoord op vragen van de leden Van Raan en Van Esch over het bericht dat autofabrikanten alleen nog grote auto’s willen bouwen. AH 74 2022Z13656 Antwoord van staatssecretaris Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat), mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat (ontvangen 27 september 2022) 1 Bent u bekend met het bericht “Einde

2022D37971

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over geldstromen naar het RIVM tijdens de coronacrisis

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over geldstromen naar het RIVM tijdens de coronacrisis. AH 73 2022Z16590 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 27 september 2022) Vraag 1 Kunt u specificeren, aangezien de Rijksoverheid naar verwachting tot nu toe ruim €80 miljard heeft uitgegeven aan het bestrijden

2022D38036

Naar boven