Kamervragen

Zoekresultaten (121)

U zoekt op ‘negatieve rente’ U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over inflatie en de Wet toekomst pensioenen

bij de deelnemers en pensioengerechtigden terecht, omdat geen buffers meer opgebouwd hoeven te worden. In verwachting zullen (over)rendementen positief zijn, maar er zullen ook jaren van negatieve (over)rendementen zijn. In dat geval zullen pensioenaanspraken en lopende pensioenen ook sneller naar beneden aangepast worden. Verder kan voor de uitkeringsfase

2022D16491

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over de artikelen “Toezichthouder waarschuwt voor risico’s onverstandig beleggen” en “AFM vreest financiële problemen bij deel “doe-het-zelfbeleggers”

negatieve spaarrente 2021, Kamerstuk 32 013, nr. 251. Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022, Aanhangsel 4 In de brief benadruk ik nogmaals dat ik een negatieve spaarrente voor gewone spaarders zeer ongewenst vind. En dat ik het van groot belang vind dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve rente

2021D48383

Kamervragen

Antwoord op vragen Inge van Dijk over het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke constructie ook mogelijk in Nederland? Zo nee, waarom niet? Antwoord 7 In Denemarken rekenen veel banken een negatieve rente vanaf 13.400 euro. Er is in Denemarken, net als in Nederland, geen sprake van een wettelijk vastgestelde

2021D39028

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Nijboer over schatkistbankieren door zorginstellingen

van zorg en niet worden gestraft voor het aanhouden van veilige buffers? 3 Vragen van het lid Nijboer (PvdA) aan de Minister van Financiën over de invloed van de negatieve rente op zorg- en onderwijsinstellingen (ingezonden 5 februari 2021). Antwoord van Minister Hoekstra (Financiën) (ontvangen 23 maart 2021) Tweede Kamer, vergaderjaar 2021–2022,

2021D36751

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het artikel “Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten”

de vermogenstoets en daarmee in aanmerking te kunnen komen voor toeslagen. Vraag 8 Kun u nogmaals aangeven hoe u het nog te rechtvaardigen vindt dat spaarders in box 3 belasting betalen op basis van een fictief rendement, zelfs bij een negatieve rente over hun spaarsaldo, zoals beschreven onder «6. Fantasie in box 3, de vermogenstaks»? En hoe rechtvaardig

2021D35115

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

onderzoeken met de Kamer worden gedeeld? Vraag 7 Hoe beoordeelt u de situatie in Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke constructie ook mogelijk in Nederland? Zo nee, waarom niet? Mededeling De schriftelijke vragen van het lid Van Dijk over negatieve rente (2021Z14466,

2021D33342

Kamervragen

Schatkistbankieren door zorginstellingen.

zijn aan banken en meer overhouden voor het verlenen van zorg? Deelt u de mening dat het ongewenst is dat zorginstellingen worden geconfronteerd met financiële risico’s zoals negatieve rente, zeker nu die met toegang tot schatkistbankieren weggenomen zouden kunnen worden? Vraag 4 Onder welke voorwaarden zouden zorginstellingen toegelaten kunnen worden

2021D32430

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

het aankopen van schuldpapier door de ECB een drukkend effect op de rente voor huishoudens, bedrijven en overheden. De beleidsrente heeft vooral een impact op de korte rentes en de aankopen van schuldpapier drukken de rentes over een langere horizon (tot aan 30 jaar vooruit). Dit maakt het per saldo goedkoper voor huishoudens, bedrijven en overheden

2021D31895

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Heinen over het bericht ‘DNB: Amerikaanse BigTech vormt gevaar voor Europese financiële stabiliteit’

het tariefverschil tussen in- en uitleenrentes, op peil te houden. Door de lage rente is het voor banken lastig om die daling volledig door te rekenen in hun depositotarieven, omdat deze dan negatief zouden worden. Vooral banken die sterk afhankelijk zijn van hun rentemarge zullen dit voelen in hun winsten. Die banken zullen dan mogelijk op zoek gaan

2021D31274

Kamervragen

Het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'

Het bericht 'Banken huilen krokodillentranen om negatieve spaarrente'. Zijn er onderzoeken bekend naar deze (gemiddelde kosten) en zo ja, kunnen deze onderzoeken met de Kamer worden gedeeld? Vraag 7 Hoe beoordeelt u de situatie in Denemarken waarbij de grens voor het doorberekenen van negatieve rente ligt op ongeveer € 13.400,–? Is een dergelijke

2021D30867

Kamervragen

Het artikel 'Het belastingstelsel zit intussen vol met fouten'

5. Toeslagen blijven verbazen»? Kunt u verklaren waarom dit zo is? Heeft u een idee of en hoeveel mensen hier in praktijk gebruik van maken? Vraag 8 Kun u nogmaals aangeven hoe u het nog te rechtvaardigen vindt dat spaarders in box 3 belasting betalen op basis van een fictief rendement, zelfs bij een negatieve rente over hun spaarsaldo, zoals beschreven

2021D30807

Kamervragen

Het bericht ‘ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel’

het lid Heinen (VVD) aan de Minister van Financiën over het bericht «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel» (ingezonden 12 juli 2021). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel: «ECB geeft zichzelf hoger inflatiedoel»?1 Vraag 2 Deelt u de analyse dat het streven naar hogere inflatie tot gevolg heeft dat rentes langer negatief gehouden zullen worden

2021D28905

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Eppink naar aanleiding van het bericht uit het Financieele Dagblad over de winstgevendheid van banken in het klimaat van lage rentes

kleven. Hierbij valt te denken aan de kosten van het integreren van systemen, of het samenvoegen van activiteiten. Ook 3 Zie voetnoot 1. 4 Zie in dit kader ook een recent rapport van de European Systemic Risk Board (ESRB) over de effecten en oorzaken van de lage rente. 5 Beantwoording schriftelijke vragen Van Dijk over negatieve rente (mei 2021). 6 Zie

2021D25808

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Van Weyenberg, Romke de Jong en Kat over de Tozo

ondernemersrisico kan worden aangemerkt. Ik acht het daarom goed uitlegbaar dat alleen in de Tozo een lagere, niet marktconforme rente wordt gehanteerd. Vraag 5 In hoeverre bent u van mening dat een rentepercentage van 8% disproportioneel is in een markt waarin rentepercentages onder de 0 duiken? Antwoord 5 Negatieve rentepercentages komen op de markt

2021D24464

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Inge van Dijk over het bericht ‘Banken sluiten negatieve rente voor kleinere spaarders niet uit’

tegen een negatieve rente. Het zou, gegeven de mogelijkheden voor de gewone spaarder en de nadelen van een verbod, niet proportioneel zijn. Dat neemt niet weg dat ik een negatieve rente voor gewone spaarders zeer ongewenst vind, en het van groot belang vind dat gewone spaarders voldoende mogelijkheden houden om te bankieren bij een bank die geen negatieve

2021D20428

Naar boven