Kamervragen

Zoekresultaten (38.457)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen, Schriftelijke vragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’

Het bericht ‘Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau kredietcrisis’. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15523 Vragen van het lid Peter de Groot (VVD) aan de Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over het bericht «Aanbod nieuwbouwwoningen terug bij niveau

2022D32418

Kamervragen

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”

De brandbrief  “saneringsregeling visserij”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15525 Vragen van het lid Edgar Mulder (PVV) aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de brandbrief «saneringsregeling visserij» (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Heeft

2022D32420

Kamervragen

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB

Het bericht dat de Europese Commissie bereid is derogaties toe te staan van milieuvereisten uit het GLB. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15524 Vragen van het lid Tjeerd de Groot (D66) aan de Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, voor Natuur en Stikstof en van

2022D32419

Kamervragen

Personeelstekorten overheid

Personeelstekorten overheid. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15526 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over personeelstekorten overheid (ingezonden 12 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het artikel «Ook

2022D32421

Kamervragen

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond

De bijdrage van de stichting Femmes for Freedom aan emancipatie van meisjes en vrouwen met een biculturele achtergrond. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15527 Vragen van het lid Palland (CDA) aan de ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Justitie en Veiligheid en

2022D32422

Kamervragen

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”

Het bericht “Ook personeelstekorten bij uitvoeringsorganisaties als UWV, fiscus en IND”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15518 Vragen van de leden Idsinga en Paul (beiden VVD) aan de Staatssecretarissen van Financiën over het bericht «Ook personeelstekorten bij

2022D32396

Kamervragen

De gasopslag Norg

De gasopslag Norg. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15515 Vragen van het lid Bontenbal (CDA) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de gasopslag Norg (ingezonden 11 augustus 2022). Vraag 1 Klopt het dat gasopslag Norg inmiddels voor 80% is gevuld, maar dat sinds 6 augustus

2022D32393

Kamervragen

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”

De opinie “Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel anders moet”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15516 Vragen van het lid Idsinga (VVD) aan de staatssecretarissen van Financiën over de opinie «Henk Bluemink: Alimentatie toont aan dat belastingstelsel

2022D32394

Kamervragen

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden

Het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun eentje voor asiel melden. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15517 Vragen van het lid Slootweg (CDA) aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid over het bericht dat fors meer kinderen zich in Nederland in hun

2022D32395

Kamervragen

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa

De Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15514 Vragen van de leden Kops en Wilders (beiden PVV) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de Nederlandse gasprijs als hoogste in Europa (ingezonden 11 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend

2022D32392

Kamervragen

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride

Een geweldsincident tijdens de Amsterdam Pride. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15513 Vragen van de leden Van Ginneken en Van der Laan (beiden D66) aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat en de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over een

2022D32391

Kamervragen

Het artikel “Onder de radar”

Het artikel “Onder de radar”. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15500 HERDRUK* Vragen van het lid Kat (D66) aan de Minister voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van het artikel «Onder de radar» (ingezonden 10 augustus 2022). Vraag 1 Bent u

2022D32361

Kamervragen

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol

De stukken van de aandeelhoudersvergadering van Schiphol. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15499 Vragen van de leden Omtzigt (Omtzigt), Dassen (VOLT), Azarkan (DENK) en Van der Plas (BBB) aan de Ministers van Financiën en van Infrastructuur en Waterstaat over de stukken van de

2022D32360

Kamervragen

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie

De hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de Europese Unie. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15501 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat & Energie over de hoge gasprijs in Nederland in vergelijking tot de rest van de

2022D32362

Kamervragen

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

De vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15497 Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de vergoedingen die netbeheerders betalen voor duurzaam opgewekte stroom

2022D32358

Naar boven