Kamervragen

Zoekresultaten (90.390)

U zoekt in Kamerstukken, Kamervragen

Hieronder staat een overzicht van de verschillende soorten Kamervragen die Kamerleden aan de regering hebben gesteld. Ook vindt u hier de antwoorden van de bewindspersonen. Kamervragen die niet binnen de termijn (drie weken of na een uitstelbericht zes weken) zijn beantwoord, vindt u via deze pagina.

Kamervragen

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten

Stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten. 2022Z15606 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Van Haga (Groep Van Haga) aan de minister voor Natuur en Stikstof over stikstofreductie, stikstofminnende planten en insecten   1 Kunt u uitsluiten dat de voorgestelde stikstofreductie in 2030 en 2035 mogelijk een negatief effect

2022D32623

Kamervragen

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'

Het bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'. 2022Z15605 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kat (D66) aan de ministers voor Rechtsbescherming en voor Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen naar aanleiding van bericht 'Kantonrechter ontslaat Langhenkel als bewindvoerder'   1 Bent u bekend met het bericht

2022D32622

Kamervragen

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven

Met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven. 2022Z15607 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Kops (PVV) aan de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening over met het bericht Nieuwbouw daalt in wooncrisis - Opnieuw minder vergunningen afgegeven.   1. Bent u bekend met het bericht

2022D32624

Kamervragen

De energietoeslag voor studenten

De energietoeslag voor studenten. 2022Z15604 (ingezonden 18 augustus 2022) Vragen van het lid Maatoug (GroenLinks) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over de uitspraak inzake de energietoeslag voor studenten   1 Bent u bekend met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland, waarin zij oordeelt dat het college van de

2022D32621

Kamervragen

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag

Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag. 2022Z15603 (ingezonden 18 augustus 2022)   Vragen van het lid Kathmann (PvdA) aan de minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen over Rechter: studenten mogen niet als hele groep worden uitgesloten van eenmalige energietoeslag   1 Bent u

2022D32620

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg

Antwoord op vragen van het lid van Haga over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg. Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid van Haga (Groep van Haga) over medicatie tegen druk op de gezondheidszorg (2022Z15094, ingezonden op 15 juli 2022). Hoogachtend, de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ernst Kuipers Pagina van

2022D32618

Kamervragen

Oversterfte en vaccinaties

Oversterfte en vaccinaties. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15586 Vragen van het lid Van Houwelingen (FvD) aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over oversterfte en vaccinaties (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u bekend met het rapport van CBA/RIVM van

2022D32573

Kamervragen

Baby-bv

Baby-bv. Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2021–2022 Vragen gesteld door de leden der Kamer 2022Z15584 Vragen van het lid Romke de Jong (D66) aan de Staatssecretaris van Financiën (belastingzaken) over baby-bv (ingezonden 17 augustus 2022). Vraag 1 Bent u van mening dat belastingconstructies zoals baby-bv’s onwenselijk zijn?

2022D32572

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’

Antwoord op vragen van de leden Omtzigt, Boswijk en Van Campen over ‘werkbezoeken aan de grensregio in het kader van stikstof en de aangenomen motie over verschillen aan de grens’. AH 3708 2022Z15339 Antwoord van minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) (ontvangen 17 augustus 2022) 1 Herinnert u zich dat de motie Omtzigt/Boswijk/Van

2022D32591

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over het ontbreken van een volwaardig ziekenhuis Voorne-Putten. AH 3707 2022Z14904 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 augustus 2022) 1) Bent u bekend met het bericht 'Inwoners Voorne-Putten willen volwaardig ziekenhuis terug: ‘Te gek voor woorden dat dat er niet

2022D32590

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten

Antwoord op vragen van het lid Kuiken over het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD naar medische specialisten. AH 3706 2022Z12943 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 augustus 2022) Zie ook Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2021-2022, nr. 3525 1. Bent u bekend met het strafrechtelijk onderzoek van de

2022D32589

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren door uitgestelde zorg in Nederland. AH 3705 2022Z14319 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 augustus 2022) Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving aangaande de 320.000 verloren levensjaren

2022D32588

Kamervragen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen

Uitstel beantwoording vragen van het lid Wilders over het OM dat draalt met de vervolging van mensen die mij met de dood bedreigen. AH 3701 2022Z15347 Mededeling van minister Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en Veiligheid) (ontvangen 17 augustus 2022) Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Wilders (PVV), van uw Kamer aan de

2022D32594

Kamervragen

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic

Antwoord op vragen van het lid Van Haga over belangenverstrengeling van Ab Osterhaus met Bavarian Clinic. AH 3704 2022Z15368 Antwoord van minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) (ontvangen 17 augustus 20220 1. Heeft u kennisgenomen van het feit dat Viroclinics, het bedrijf waar viroloog en ‘coronaprominent’ Ab Osterhaus aandelen in

2022D32587

Kamervragen

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’

Antwoord op vragen van de leden Slootweg en Van der Molen over het bericht ‘Als studenten zelf alarm slaan over hun cocaïnegebruik, dan is er wat aan de hand’. AH 3702 2022Z10368 Antwoord van staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), mede namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (ontvangen 17 augustus

2022D32565

Naar boven