Gerelateerde documenten

15-10-2019
verslag aan van de Raad Algemene Zaken van 15 oktober 2019

15-10-2019
verslag

15-10-2019
35250-6Amendement van het lid Agnes Mulder 35250-6 over een hardheidsclausule

15-10-2019
Lijst van vragen inzake bestelling negen additionele F-35 jachtvliegtuigen (Kamerstuk 26488-452)

15-10-2019
Antwoord op vragen van het lid Moorlag over het verdwijnen van XS4ALL

15-10-2019
Lijst van vragen over de twintigste voortgangsrapportage project Verwerving F-35 (Kamerstuk 26488-451)

15-10-2019
Aanvullend onderzoek inzake Commissievoorstel afschaffing omschakeling tussen zomertijd en wintertijd

15-10-2019
SCoPAFF gewasbescherming 21 en 22 oktober

15-10-2019
Toezeggingen naar aanleiding van AO Luchtvaart 11 september 2019

15-10-2019
Antwoord op vragen van het lid Gijs van Dijk over meer vaart maken met de veiligheid van industriecomplex Chemelot

15-10-2019
35300-I-4Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-10-2019
35300-III-5Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

15-10-2019
Lijst met EU-voorstellen vaste commissie voor EZK

15-10-2019
Verdragen in voorbereiding met als peildatum 1 oktober 2019

15-10-2019
Hulp voor nabestaanden na een moord (Nos.nl, 10 oktober 2019)

15-10-2019
Bijles voor middelbare scholieren (Nu.nl, 13 oktober 2019)

15-10-2019
32156-101Verlenging Subsidieregeling instandhouding monumenten

15-10-2019
Aanwijzing Cornelius Haga Lyceum

15-10-2019
Antwoord op vragen van de leden Groothuizen, Sjoerdsma en Diertens over de situatie op Curaçao

15-10-2019
Antwoord op vragen van het lid Bergkamp over het (aankomende) tekort aan verpleeghuisplekken

15-10-2019
De patiëntenstop van Zilveren Kruis-verzekerden bij ziekenhuisgroep ZGT

15-10-2019
Het bericht ‘Protestmars in Beverwijk om geweld jongerenbende’

15-10-2019
Het bericht 'Italiaans begrotingstekort groeit in 2020'

15-10-2019
Het bericht ‘Giessenbrug 10 jaar dicht: schippers eisen reparatie’

15-10-2019
De gevolgen van het cao-akkoord VVT voor de continuïteit van zorg

15-10-2019
Motie van het lid Wiersma c.s. over bevorderen van het behalen van een startkwalificatie voor iedere jongere

15-10-2019
Het woonplaatsvereiste voor politiechefs

15-10-2019
Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 64 over de toepassing van selectie bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

15-10-2019
Beleidsreactie CTIVD rapport nr. 65 Verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

15-10-2019
Politie-eenheid Den Haag

15-10-2019
Reactie op visie 'Voor één gezonde Europese geneesmiddelenmarkt'