Schriftelijke vragen : De benoeming tot Secretaris-Generaal van de NAVO

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Omtzigt over de benoeming tot Secretaris-Generaal van de NAVO

Indiener M. Rutte, minister-president