Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Westerveld over hulp aan jongeren en volwassenen met eetstoornissen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.P.G. Karremans, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Hulp aan jongeren en volwassenen met eetstoornissen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid