Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Joseph over het bericht dat GGZ Friesland het Centrum voor Neuropsychiatrie uiterlijk per 1 juli 2024 sluit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    V.P.G. Karremans, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Het bericht dat GGZ Friesland het Centrum voor Neuropsychiatrie uiterlijk per 1 juli 2024 sluit

Indiener A.S. Joseph, Tweede Kamerlid