Schriftelijke vragen : Organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksnorm

Download

Indieners

  • Gericht aan
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  • Indiener
    Cor Pierik, Kamerlid BBB

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Pierik over organische stofrijke meststoffen binnen de fosfaatgebruiksruimte

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit