Schriftelijke vragen : Hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil

Download

Indieners

  • Gericht aan
    M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • Indiener
    Bart van Kent, Kamerlid SP

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Mededeling (uitstel antwoord)

Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Kent over ‘hinder en omgevingsrisico’s door afvalverwerkingsindustrie in Sluiskil’

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat