Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoorden op vragen van het lid Podt over het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Schriftelijke vragen

Het bericht 'Van der Burg: 1500 asielplekken minder sinds hoofdlijnenakkoord'

Indiener A. Podt, Tweede Kamerlid