Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van de leden Mohandis en van Nispen over de gestegen prijzen van zwemles

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van de leden Mohandis en van Nispen over de gestegen prijzen van zwemles

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Schriftelijke vragen

De gestegen prijzen van zwemles

Indiener M. Mohandis, Tweede Kamerlid