Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Podt over grondgebonden boeren in het licht van de afbouw van de derogatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit