Antwoord schriftelijke vragen : Antwoord op vragen van de leden Maatoug en Stultiens over partiële buitenlandse belastingplicht en de lucratiefbelangregeling

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Schriftelijke vragen

Lucratief belang en partiële buitenlandse belastingplicht

Indiener S. Maatoug, Tweede Kamerlid