Mededeling (uitstel antwoord) : Uitstel beantwoording vragen van het lid Patijn over het moratorium om te handhaven op schijnzelfstandigheid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Antwoord schriftelijke vragen

Antwoord op vragen van het lid Patijn over het moratorium om te handhaven op schijnzelfstandigheid

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Schriftelijke vragen

Het moratorium om te handhaven op schijnzelfstandigheid

Indiener M.H. Patijn, Tweede Kamerlid